Összes termék
  Harisnya

Üzletszabályzat

Általános Szerzodési Feltételek továbbiakban ÁSZF

1. A Szerzodési Feltételek alapfogalmai

1.1 Szolgáltató adatai
Neve: Aristo Angro Egyéni Cég
Címe: 1095 Budapest, Bokréta u. 28.
Adóigazgatási azonosítószám: 13595104-2-15
Cégjegyzék száma: 01-11-003948 Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság.
Bankszámlaszám: CIB10700677-57684183-51100005
Adatvédelmi nyilvántartásba vételi szám: 02

1.2 A Vásárló
Aki a Webáruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A futárszolgálat
A Szolgáltató által megbízott szállítmányozó futárszolgálat:
GLS Hungária Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
http://www.gls-hungary.com/


2. Webáruház Szerzodési Feltételek célja
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Webáruház Szolgáltatással, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Webáruház Szolgáltatással összefüggo lényeges körülményeket.
Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerzodéses kapcsolatba lépo Vásárló között létrejövo jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetoen a Szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági eloírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.1 Az ÁSZF közzététele
Az ÁSZF Vásárló által történo elfogadása a Webáruház Szolgáltatás igénybevételének elofeltétele. A Feltételek elfogadásának minosül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház Szolgáltatást biztosítja.


3. A Webáruház-szolgáltatás
A Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház Szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya
A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezeloi felület az adathálózat (Internet) sajátosságai miatt mind belföldrol, mind külföldrol elérheto. A Szolgáltató azonban kizárólag a Magyar Köztársaság területére címzett megrendeléseket fogad el. A Magyar Köztársaság területén kívüli, illetve egyéb címre történo szállítás tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.


4. A Webáruház Szerzodés létrejötte és módosítása

4.1. Regisztráció
A minden oldalon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott lévo adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezetheto szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemu felelosség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelosség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetové válik.

4.2 Általános jellemzok
A Szerzodés a Szolgáltató Internetes felületén történo megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A megkötendo Szerzodés írásban foglaltnak minosül, melyet a szolgáltató iktat, és adatbázisban tárol, amely Szerzodések hozzáférhetoek a Beállítások menüpont Eddig megrendelt termékek listája oldalon. A Szerzodés nyelve magyar.
A Webáruházban való vásárlás feltétele a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetoségek megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végso formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelo adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minosítse.

4.3 Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölheto. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Webáruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történo átadás elott lehetséges.

4.4 Fizetési feltételek
A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét eloreutalással a Szolgáltató számlaszámára, vagy a futárszolgálatnál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti. A futárszolgálat a készpénz átvételérol számlát ad. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a futárszolgálat részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

A Weboldalról megrendelheto termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejuleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentosen eltéro, esetleg rendszerhiba miatt megjeleno "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történo szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

4.5 Szállítási módok
Futárszolgálatos szállítás átutalással
A Vásárló a Szolgáltató számlaszámára elozetesen utalja át az összeget, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a házhozszállítástt. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétol függoen. A házhozszállítás díját a vásárlás befejezése elott a Webáruház kijelzi a Vásárló számára. A vásárlás után a Szolgáltató számlát állít ki a rendelésrol, melyet eredeti példányban postai és a másolatot elektronikus (fax, e-mail) úton eljuttat a Vásárlóhoz.

Futárszolgálatos szállítás utánvéttel
Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a házhozszállítást. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés súlyától és értékétol függoen. A házhozszállítás díját a vásárlás befejezése elott a Webáruház kijelzi a Vásárló számára.


4.6 Sikertelen kézbesítés
Általános kiszállítási határidonél a futárszolgálat ketto alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.


5. A Vásárló jogai és kötelezettségei A Vásárlónak miután a csomagot átvette 8 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevok között kötött szerzodésekrol értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétol számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.


6. Adatvédelem, adatbiztonság

6.1 Adatvédelmi Nyilatkozat
A Webáruház internetes oldalai bármiféle adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan szolgáltatások (online vásárlás), amelyeknek teljes köru igénybevételéhez szükséges a látogatók bizonyos személyes adatainak megadása. A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Szolgáltató a következo adatokat rögzíti a Vásárlókról:

A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:

 • Név
 • Szállítási cím
 • Számlázási cím
 • Elektronikus levelezési cím
 • Elérhetoségi telefonszáma

Választhatóan megadható adatokat:

 • Egyéb közlendo
 • Számlázási cégnév

A Szolgáltató a Vásárló által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a Szerzodés teljesítése és a Szerzodés feltételeinek késobbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vásárló adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a Szerzodés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közremuködojeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következo adatokat bocsátja a futárszolgálat, illetve a futárszolgálat Megbízottja rendelkezésére:

 • Megrendelo neve
 • A teljes Szállítási cím
 • Egyéb közlendo (lehetséges átvételi idopontok)
 •  
 • A megrendelés összege házhozszállítással együtt (utánvétes megrendelés esetén)
 • Megrendelo telefonszáma és egyéb elérhetosége.

A futárszolgálat, illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli.
A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: 012

6.2 Személyes adatok módosítása
Megadott személyes adatait a Vásárló a Beállítások menüpont alatt bármikor megváltoztathatja. A Vásárló adatainak törlését az elérhetoség oldalon megadott elektronikus levelezési címen illetve telefonon kérheti.


7. Egyebek

7.1. Biztonság
A Webáruház biztonsági foka megfelelo, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részérol az Internet technikai és muszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetoségek elfogadását.

7.2. Felelosség kizárása
A Szolgáltató nem felelos semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jelleguek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelosséget nem vállal.

7.3 Szerzoi jogok
A www.lingerieexpress.hu website felületein található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete, funkcióinak megvalósítási módja, az ezen oldalakon látható formában a Aristo Angro Egyéni Cég kizárólagos tulajdonát képezik. Ezek felhasználása a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül a szerzoi jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

A www.lingerieexpress.hu fooldalára mutató linket bárki elhelyezhet saját felületén külön hozzájárulásunk nélkül. Belso oldalakra mutató linkek elhelyezhetok abban az esetben, ha ezek a teljes oldal, és nem csak egyetlen elem (pl. kép) elérési útját tartalmazzák, illetve az oldal tartalmára semmilyen módon nincsenek hatással, további paramétereket nem tartalmaznak. Tilos linket úgy elhelyezni, hogy az a www.lingerieexpress.hu oldalt valamely más oldal részeként jelenítse meg.

7.5. Jogviták
A Szerzodo Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerzodo Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. Termékekhez kapcsolódó képek és videók
Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelo képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében elofordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelosséget nem tudunk vállalni.
Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlgesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.